Naše historie

Bylo nebylo (rok 1990)

Historie našeho střediska se začala psát na přelomu roku 1989 a 1990, krátce po obnovení skautingu v Čechách. Funkci vůdce střediska zastával Štefan Olšák. V tomto roce jsme také vyrazili na svůj první tábor do Pančavy u Zbraslavic. Pro většinu členů to byl opravdu první tábor a pro starší členy první tábor po mnohaleté nucené pauze.

Období rozkvětu (1991-1993)

vůdci střediska: Retko, Víťa

Členská základna se nám utěšeně rozrůstala - v roce 1994 jsme měli 3 oddíly mladších členů a oddíl dospělých. Každé prázdniny jsme vyráželi na tábor - v roce 1991 opět do Pančavy u Zbraslavic, v dalších letech do Chřibské.

Samostatnost (1994-2000)

V polovině roku 1994 se naše středisko rozdělilo na 2 nová střediska - středisko Krupka, které si ponechalo i původní název, a středisko Unčín. Členové nově vzniklého střediska Krupka časem ukončili svou skautskou činnost a začali se věnovat mládeži mimo hnutí. Vůdcem unčínského střediska byl zvolen Jiří Soukup - Fili.

Rozdělení středisek se odrazilo nejen na početních stavech členů. V roce 1994 jsme pro unčínské středisko získali novou klubovnu v zahradě Masarykovy základní školy, kterou obýváme dodnes. Malý počet dospělých vedoucích se projevil na uspořádání ne zrovna tradičních táborů - skoro rodinný tábor na chatě Ell Torro (1994), tábor s krupskými hasiči ve Sněžné u Krásné Lípy (1995, 1996) a mini-tábor v Píšťanech u Žernoseckého jezera (1997). V dalších letech tábory neprobíhaly vůbec a naši starší členové začali vyrážet na akce mimo okres a na různé kurzy.

Pod křídly Teplic (2001-2002)

Malý počet členů nás na počátku nového tisíciletí přivedl k teplickému středisku Doubravka, pod nímž jsme jako samostatný oddíl strávili další dva roky. V té době se pomalu sestavovalo a proškolovalo budoucí nové vedení.

Znovu sami (rok 2003)

V roce 2003 se nám podařilo opět rozšířit naše řady a projít registrací jako středisko.

Současný stav (2004-dosud)

Počet členů se od opětovného osamocení příliš nemění, díky novým vůdcům se ale zvýšil počet pořádaných akcí a od roku 2004 opět jezdíme na letní tábory (2004 Moldava, 2005, 2006 a 2007 Dolany, 2008 Sedlčany, 2009 Korno, 2010 opět Dolany, 2011 Křivolík).

Na podzim roku 2007 proběhl střediskový volební sněm a byla tak dovršena obměna vedení.

V roce 2008 jsme poprvé s našimi členy vyrazili na celostátní skautské setkání (Klíč 2008 - Plzeň), kterého se zúčastnilo přes 2500 skautů z České republiky a nechyběly ani zahraniční návštěvy.