Vedení

Lukáš Kraus - Šnek

vedoucí střediska

kontakt: 724 224 742, snekolog@gmail.com

skautský život: V Junáku od r. 1997, v letech 2004 - 2007 vedoucí oddílu a hospodář střediska, od listopadu 2007 vedoucí střediska. Od r. 2004 člen Skautské ochranné služby (2006 - 2007 a 2010 - dosud zástupce vedoucího SOS). Příležitostný instruktor a člen zkušebních komisí na skautských vzdělávacích akcích.

civilně: asistent soudce

Miroslava Scholzová - Myška

zástupkyně vedoucího střediska, vedoucí oddílu mladších členů

kontakt: 721 967 497, MiroslavaScholzova@seznam.cz

skautský život: V Junáku od 7 let (r. 1990), od svých 13 se postupně podílela na vedení družiny, poté dívčího oddílu. Nyní působí jako zástupkyně vedoucího střediska a vedoucí oddílu mladších členů, aktivně vede naše nejmladší - šestku světlušek a vlčat Klíšťata.

civilně: učitelka 1. stupně ZŠ

 

Marek Kraus - Hrošík

vedoucí roverů

kontakt: 725 241 439, marekkraus@seznam.cz

skautský život: V Junáku od r. 1997, v letech 2007 - 2008 vedoucí chlapeckého oddílu, od r. 2009 vedoucí roverů. Od r. 2004 člen Skautské ochranné služby (v současné době vedoucí Ústecké oblasti a předseda revizní komise SOS).

civilně: pracovník bezpečnostní agentury

Miroslav Scholze - Švadlenka

vedoucí oldskautů

kontakt: 721 066 928

skautský život: V Junáku od r. 1990, zastával funkci vedoucího oddílu, v letech - 2007 vedoucí střediska. Nyní vedoucí oldskautů.

civilně: malíř pokojů

Zuzana Brůžová - Ruĝa

rádkyně skautek

kontakt: 721 304 059, ruga@seznam.cz

skautský život: Do skautingu vstoupila v prosinci 2002, rok strávila u světlušek, poté přešla ke skautkám, kde od roku 2005 zastává funkci rádkyně. Minulý rok si vyzkoušela post Velké světlušky u našich malých Klíšťat, ale od září 2011 je zase zpět u Lišek - našich skautek.

civilně: studentka gymnázia